De overheid versnelt de ophoging van de AOW-leeftijd. Deze gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer stemde vandaag met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel.

Tevens wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd. Deze zou in 2019 eindigen, dit is aangepast naar 2023. De regeling wordt ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. Dit in tegenstelling tot de vorige overbruggingsregeling die van toepassing was op mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/nieuws/2015/03/26/versnelde-verhoging-aow